داروخانه

داروخانه

داروخانه کلينيک بهداشتي و درماني سلامت ايرانيان به طور شبانهروزي پذيراي مراجعين محترم است كه در سه واحد در ساعات روز و شب ارائه دهنده خدمات به هموطنان عزيز مي باشد. همچنين در اين مرکز تمامي داروهاي بيماران سرطاني انجمن حمايت از بيماران سرطاني يافت مي شود.