کلينيک تغذيه

کلينيک تغذيه

اين کلينيک يکي از توانمند ترين کلينيکهاي رژيم درماني در کشور مي باشد که با داشتن متخصصين و کارشناسان تغذيه مجرب و کارآزموده و با استفاده از بهترين و مجهز ترين دستگاهها ، رژيم درماني در زمينه هاي مختلف از جمله موارد ذيل را انجام مي دهد:
اختلالات وزن، بررسي رشد کودکان، انواع ديابت، بيماريهاي کليوي و دياليزي، بيماريهاي گوارشي ، دورانهاي شيردهي و بارداري، رژيم درماني در افراد با چربي خون بالا، بيماران کبدي، بيماران با فشارخون بالا و بيماريهاي قلبي عروقي سلامت استخوان، و رژيم درماني در اختلالات مادرزادي متابوليکي مانند فنيل کتونوري و سلياک .