کلينيک چشم پزشکي

کلينيک چشم پزشکي

کلينيک چشم پزشکي با مجوز از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي شروع به کار نموده است. اين کلينيک با در اختيار داشتن بهترين امکانات درماني چشم پزشکي و همکاري بيش از 50 نفر از چشم پزشکان مجرب و دانشگاهي کشور تـوانسته است ظرف اين مدت بيش از به پنجاه هزار عمل جراحي مختلف را با موفقيت و رضايتمندي بيماران انجام دهد کـه بعضي از اين اعمال در کشور منحصر به فرد مي باشد.همواره تـلاش نموده ايم تا بـراسـاس دستــورالعمل ها و استانداردهاي ابلاغي از طرف وزارت بهداشت­، درمان و آموزش پزشکي ارائه خدمت نمايد.